piGRIP

  • piGRIP قاپک ویژه با قابلیت پیکربندی می باشد که همه ی قسمت های آن بهینه سازی شده اند
  • دارای حالت های استاندارد ، انعطاف پذیر ، لبه های بزرگ ،مناسب برای سطوح گرم و لبه های فوم می باشد
  • قابلیت داشتن مش فیلتر برای جلوگیری از ورود گرد و غبار
  • قابلیت طبقه دار شدن برای تنظیم ارتفاع
پیوست ها کاتالوگ