قطر پیستون
طول حرکت
مگنت
ضربه گیر پنوماتیکی
ضربه گیر مکانیکی
مقاومت در برابر حرارت (C°)
نوع دنده
میزان گردش
مقاومت شفت در برابر گرد و غبار
نوع دنده اتصال هوا
دهانه دوشاخه
نوع توقف
نوع نصب
نوع مواد
نوع اتصال
سری های ACM سری های DRM سری های DVM سری های DSA سری های DSM سری های مینیاتوری سری های ACMT سری های DVMT سری های CZ سری های TRX سری های XJS سری های XJSS سری های TNX سری های XPN سری های TTX عمل کننده های سری هایR & P سری های XJC سری های NSK سری های SH سری های BDVU سری های GLC سری های GLH سری های HPSK سری های PS سری های AR2 سری های AW2 سری های HCG سری های HNG سیلندرهای NCV سری های RW سری های CRW سری های RLF/PL/PLF سری های کلمپ BCKL قفل دار سری های کلمپ BCK