تهران، خیابان اسکندری شمالی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک 105
1419794761 +98 21 66 92 21 70 +98 21 66 92 90 04 info@badranpneumatic.com
كيلومتر ٧٠ اتوبان تهران قزوين، شهرك صنعتی هشتگرد، فاز يك، خيابان ياس ٣، قطعه ١٤٣
+98 26 44 22 33 20 +98 26 44 23 59 82
ارسال