اندازه
رنگ شیلنگ
توع شیلنگ
رنگ
نوع شیلنگ داخلی
نوع شیلنگ خارجی
اتصالات پنوماتیک اتصال مستقیم فلزی (برنجی) اتصال مستقیم مادگی اتصال رابط مستقیم (PUC) اتصال زانویی پایه بلند(PLL) اتصال زانویی سه طرفه (PHF) اتصال زانویی فلزی گردان (برنجی) اتصال سه راه فلزی T (برنجی) اتصال مستقیم با فشار دهنده پلاستیکی اتصال زانویی پلاستیکی گردان اتصال سه راه استاندارد پلاستیکی T اتصال سه راه مجتمع پلاستیکی T اتصال سه راه پلاستیکی Y اتصال سه راه مجتمع پلاستیکی Y اتصال سه راه وسط دنده پلاستیکی اتصال سه راه بغل دنده پلاستیکی تنظیم سرعت دستی درپوش شیر قطع و وصل صدا خفه کن تخت استیل صدا خفه کن مخروطی استیل صدا خفه کن تخت صدا خفه کن مخروطی صدا خفه کن تنظیم دار کاهش دهنده هفت تیر یر بادی BEAG-A هفت تیر بادی BEAG-B-M هفت تیر بادی BEAG-M-Metal شیلنگ بر (کاتر) شیلنگ ضد جرقه شیلنگ PU-PA